Therapie met creativiteit als uitgangspunt

CREATIEVE THERAPIE

Creatieve therapie is een vorm van psycho- sociale therapie met creativiteit als uitgangspunt. 

Deze werkwijze wordt in tamelijk korte processen toegepast bij mensen met psychologische- en of psychiatrische moeilijkheden op een minder ernstig niveau. Hun ' ik ' is relatief sterk.

Creativiteit is volgens mij een krachtige menselijke energie, die bouwend en integrerend de kern van ieders wezen raakt. In creativiteit worden oude en nieuwe ervaringen met elkaar verbonden. Gezond functioneren staat centraal. De ' ego ' ( ik ) versterkende werking speelt zich af in de hier en nu situatie. Non verbale activiteiten roepen gevoelens en emoties op, en bieden expressiemogelijkheden. Struktuur biedt zich aan. Spel, muziek, beeldentaal, gesprekken en psycho- educatie stimuleren bewustwordingsprocessen.

De startfase van de behandeling is tevens een observatieperiode met het doel om de diagnose te verfijnen. Er zal duidelijkheid komen over de persoonlijkheidsstruktuur, de levensgeschiedenis, sterke en zwakke kanten, de aard en oorzaak van de problematiek, uiterlijke omstandigheden enz. Een uitgebreide schriftelijke rapportage vormt de basis voor een verdere begeleiding. Ook bij deze non verbale therapie vind ik de relatie opbouw tussen de cliënt en de therapeut van groot belang. Ik werk vanuit een analytisch kader, waaraan ik de grondbeginselen van de humanistische psychologie toevoeg evenals de wetmatigheid van creatieve processen.

Oudercontacten vormen een integraal onderdeel van het begeleidingstraject.

De Vloedlijn

Mernaweg 2
9964AS Wehe- den Hoorn