Therapie met creativiteit als uitgangspunt

KLACHTENREGELING

Klachtprocedure

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, Wkkgz geldt voor alle werkers in de gezondheidszorg. Deze wet maakt het indienen van klachten door cliënten laagdrempeliger.

De procedure bij een klacht van een cliënt is, dat hij / zij online een klacht indient bij SCAG. Juristen van SCAG beoordelen de klacht op ontvankelijkheid en wijzen een klachtenfunctionaris aan. De klager, therapeut en klachtenfunctionaris gaan in gesprek en bekijken hoe de zaak opgelost kan worden. De klachtenfunctionaris heeft daarbij een mediërende rol. Als zij er niet uit komen, gaat de klacht naar de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

Na een ( eventueel ) hoor en wederhoor komen de juristen van deze commissie uiteindelijk tot een uitspraak. 

 

De Vloedlijn

Mernaweg 2
9964AS Wehe- den Hoorn